Þau sem hafa hug á að verða lögreglumenn þurfa að kynna sér hvort þau fullnægi þeim skilyrðum sem gerð eru í lögreglulögum, til starfsins áður en lengra er haldið.  

Í lögum nr. 90/1996, lögreglulögum og reglugerð nr.221/2017, eru tilgreind þessi skilyrði, þar segir m.a. að viðkomandi skuli:

a.  vera íslenskir ríkisborgarar, 20 ára eða eldri,

b.  ekki hafa gerst brotlegir við refsilög, þetta gildir þó ekki ef brot er smávægilegt eða langt er um liðið frá því að það var framið, né hafa sýnt af sér háttsemi sem getur rýrt það traust sem lögreglumenn verða almennt að njóta,

c. vera andlega og líkamlega heilbrigðir og standast læknisskoðun trúnaðarlæknis samkvæmt fyrirliggjandi kröfum sem mennta- og starfsþróunarsetur lögreglu setur reglur um í samstarfi við háskóla,

d.  hafa lokið stúdentsprófi eða annarri sambærilegri menntun,

e.  standast nánari kröfur sem ráðherra setur með reglugerð, á grundvelli tillagna frá mennta- og starfsþróunarsetri lögreglu, m.a. um menntun, starfsþjálfun, tungumálakunnáttu og líkamlega færni,

f. hafa gild ökuréttindi.

Þeir umsæjendur sem staðist hafa skilyrði a, b, d og f liðar samkvæmt. 1. mgr. 38. gr. lögreglulaga nr. 90/1996 og 2. mgr. 6.gr. reglugerðar nr.221/2017 eru prófuð í þreki, sálfræðmati og frásagnar- og málfarsverkefni.

Þeir umsækjendur sem standast öll almenn skilyrði samkvæmt. 1. mgr. 38. gr. lögreglulaga nr 90/1996 og 2. mgr. 6.gr. reglugerðar nr.221/2017 eru boðaðir í viðtal og önnur verkefni.

Ákvörðun um hvaða umsækjendum er boðuð innganga í starfsnám byggist á heildarmati á ýmsum þáttum, hliðsjón er m.a. höfð af eftirfarandi gögnum:

Þrekprófi, sálfræðimati, mati læknis, fram­komu, hæfni í mannlegum samskiptum, sakavottorði og sakaferli að öðru leyti, auk frammistöðu í viðtali og öðrum verkefnum.

Handbók um inntöku lögreglufræðinema Háskólans á Akureyri í starfsnám hjá MSL er að finna hér

Frekari fyrirspurnir um inntökuferlið skal beint til starfsnam@logreglan.is