Austurland
1303 (1.1%)
Höfuðborgarsvæðið
94454 (80.2%)
Norðurland eystra
5470 (4.6%)
Norðurland vestra
632 (0.5%)
Suðurland
5089 (4.3%)
Suðurnes
5711 (4.8%)
Vestfirðir
939 (0.8%)
Vestmannaeyjar
781 (0.7%)
Vesturland
2662 (2.3%)
Öll embætti
117780 (100.0%)
Önnur embætti
739 (0.6%)

Samanburður á milli ára

Auðgunarbrot

Fjárdráttur 1.470 (1.2%)
Fjárkúgun 150 (0.1%)
Fjársvik 5.734 (4.9%)
Fundið fé ólögleg meðferð á fundnu fé 291 (0.2%)
Gripdeild 1.133 (1.0%)
Hylming 1.587 (1.3%)
Innbrot 34.512 (29.3%)
Rán 676 (0.6%)
Umboðssvik 420 (0.4%)
Þjófnaður 71.237 (60.5%)
Auðgunarbrot: Ýmislegt527 (0.4%)

Samanburðu á landsvísu fyrir Auðgunarbrot - Auðgunarbrot samtals

Austurland1.303 (1.1%)
Höfuðborgarsvæðið94.454 (80.2%)
Norðurland eystra5.470 (4.6%)
Norðurland vestra632 (0.5%)
Suðurland5.089 (4.3%)
Suðurnes5.711 (4.8%)
Vestfirðir939 (0.8%)
Vestmannaeyjar781 (0.7%)
Vesturland2.662 (2.3%)
Önnur embætti:739 (0.6%)
Ná í gögnin (550 KB

Nýtt málaskrárkerfi tekið í notkun árið 2005.
Ástæður fyrir tómum reit: ekki verið tekið saman eða flokkur ekki til.
Brot skráð á embætti sérstaks saksóknara árin 2011-2015, en efnahagsbrotadeild RLS sameinaðist embætti sérstaks saksóknara árið 2011 (Sérstakur saksóknari starfandi frá 2009).
Lögregluumdæmi landsins voru níu talsins frá og með 2015.
Fá brot á íbúa í minni umdæmum geta skýrt mikar hlutfallslegar breytingar milli ára.
Við útreikninga á brot á íbúa var árin 2001-2008  miðað við mannfjölda 1. des. árinu á undan, en árin 2009-2015 miða við meðalmannfjölda.
Brot sem falla undir embætti ríkislögreglustjóra, embætti sérstaks saksóknara eða Ríkissaksóknara falla undir heildarfjölda brota á íbúa.
Lagabreytingar sem hafa haft áhrif á tiltekna brotaflokka:
Akstur undir áhrifum ávana- og fíkniefna (skv. 66/2006), nýtt ákvæði laga.
Flokkun kynferðisbrota eftir embættum árin 2001-2009 ekki tekin saman í töflunni.
Flokkum bætt við málaskrárkerfi árið 2006: Hótun um ofbeldi gagnvart lögreglumanni (106.-107. gr.), Hótun um ofbeldi gagnvart opinberum starfsmanni (106.-107. gr.)
Lög um kynferðisbrot tók talsverðum breytingum árið 2007